EL MUNICIPI DEL BÉ COMÚ


Una estratègia de canvi des de baix

L'Economia del Bé Comú descriu un complet ordre alternatiu econòmic, un moviment des de baix, el qual va començar el 6 d'octubre del 2010, sent desenvolupat i posat en la pràctica de forma participativa per cada vegada més empreses, organitzacions i municipis.
Als tres actors centrals, els corresponen els tres instruments principals de participació:

- Empreses: Balanç del Bé Comú (2012 sobre 300 empreses pioneres)

- Particulars: Creació d'un grup local o regional (Camp d'Energia, actualment 50 en 7 països)

- Municipis: Municipi del Bé Comú (interès a Àustria, Alemanya, Itàlia, Suïssa i Espanya)

Formalment un municipi pot esdevenir municipi del bé comú mitjançant una declaració del concejo municipal en què declara el suport al procés general de l'Economia del Bé Comú i dóna suport almenys una de les 5 activitats baix descrites. Ells s'inscriuen a la pàgina web de l'"Associació per al Foment del Bé Comú" com a Municipi simpatitzant.

L'Associació per al Foment del Bé Comú ajuda a la preparació de la declaració del concejo. Aquesta declaració pot ser completada amb idees i iniciatives del municipi pròpies.

Per a cadascuna de les següents activitats hi haurà una "Llavor de dent de lleó" (el logo del moviment). Com en el cas dels hotels o pensions es poden assolir d'una a cinc llavors:

1. Un municipi del bé comú fa en el seu propi àmbit administratiu i econòmic un balanç del bé comú, el publica i convida a municipis amics i veïns a fer el mateix. Més endavant el resultat obtingut del balanç del bé comú podria tenir conseqüències per a les ajudes de la Comunitat Europea destinades als municipis i per a la compensació financera. Si un municipi fa molt en favor de la gent i de la naturalesa, ha de gaudir de certs avantatges fiscals, en comparació amb aquells municipis que fan menys esforços.

"L'objectiu no és que un municipi sigui" millor "que un altre sinó que vulgui aconseguir millores en aquells factors de qualitat de vida que li importen".

2. Un municipi del bé comú convida els empresaris del lloc a realitzar el balanç del bé comú;

aquest dóna a conèixer públicament al grup d'empreses pioneres i fa visibles els seus serveis especials a favor del bé comú. Això es pot dur a terme per mitjà d'una celebració anual per honrar les empreses pioneres del municipi, fins a la preferència d'empreses del bé comú en la compra i contractació pública. En algunes comunitats s'estan formant grups d'empreses que són acompanyades per consultors del bé comú per formar-se, fer juntes el balanç i informe del bé comú i finalment avaluar en el grup els resultats. Aquest procés podria ser recolzat i finançat pel municipi. Aquest procés per a les empreses del municipi pot ser integrat en altres processos ja existents, com el de l'Agenda Local 21 o processos de desenvolupament regional.

3. El desenvolupament participatiu d'un "índex del bé comú municipal",

un índex de qualitat de vida que està ubicat en un nivell intermedi entre el producte del bé comú (economia) i el balanç del bé comú (empresa). A través de procediments de participació ciutadana es podrien determinar els d'entre deu a vint factors de qualitat de vida més importants. Aquests podrien ser mesurats un cop l'any, en part a través d'enquestes que englobin totes les llars. A diferència del producte del bé comú, que hauria de ser uniforme, almenys a nivell de la Comunitat Europea, els índexs del bé comú poden ser diferents d'un municipi a un altre. L'objectiu no és que un municipi sigui "millor" que un altre, sinó que vulgui aconseguir millores en aquells factors de qualitat de vida que li importen. En funció d'això s'han de mesurar les mesures polítiques.

4. Projecte de participació ciutadana per facilitar i promoure una "convenció econòmica municipal".

En aquesta els / les ciutadans / es fixen unes vint regles jurídiques que han de regir l'economia, però a nivell municipal, però finalment a nivell regional, nacional ia nivell europeu.

Aquestes es podrien trobar cada dos mesos, per exemple:

a) per a conèixer i presentar l'estructura i organització

b) per esbrinar les entre 10 i 20 qüestions.

c) per a la investigació de l'aportació

d) per a discussions més precises

e) per a la decisió (sota el mètode del Consens sistèmic)

f) per a la preparació i consulta dels passos següents (p. ex invitació a altres municipis, foment d'un convent nacional o europeu)

El "disseny del procés" per a un convent comunal s'està desenvolupant per part de l'equip de redacció. Estarà previsiblement és set. 2012 a disposició.

5. Unir en una "regió del bé comú".

Diversos municipis del bé comú poden reunir-se en la seva àrea geogràfica per formar regions del bé comú. D'aquesta manera, els municipis poden aprendre junts i complementar-se mútuament. Una regió del bé comú pot, en cooperació amb municipis del bé comú, convidar a l'autonomia corresponent a convertir-se en una autonomia del bé comú.

Gran interès internacional pel concepte de municipi del bé comú.

Encara que la iniciativa de l'economia del bé comú és encara molt jove, ja hi ha un interès considerable per part dels municipis a Àustria, Baviera, Tirol del Sud, Suïssa i Espanya. Esperem que entre el 5-7 de novembre 2012, els primers candidats a municipi del bé comú podran anunciar (en el marc de la segona conferència de premsa internacional sobre el balanç del bé comú) que per a l'any 2013 es convertiran en els primers municipis del bé comú ia posar en pràctica un per un els projectes esmentats.

La idea s'està propagant com el vent.

Més informació i contacte:


Twitter